CITE SCOLAIRE INTERNATIONALE DE LYON

École élémentaire   Collège   Lycée


Deutsch English Español français italiano 日本語 polski Português 中文

Accueil du site > École élémentaire > Présentation > prezentacja

prezentacja

Ogólna prezentacja :

Szkoła Międzynarodowa w Lyonie dysponuje trzema cyklami nauczania, z wyjątkiem przedszkola. Są to : szkoła podstawowa, gimnazjum (tzw. collège) oraz liceum. Nauczanie jest bezpłatne, a podręczniki są udostępnione przez szkołę. W szkole istnieje dziewięć sekcji : anglojęzyczna, niemieckojęzyczna, hiszpańska, włoska, polska, japońska, portugalska, chińska i arabska. Rok szkolny trwa od września do czerwca z przerwami wakacyjnymi (średnio, co 7 tygodni). Zajęcia lekcyjne odbywają się od poniedziałku do piątku (w środę i w piątek do południa), zaś zajęcia pozaszkone w piątek po południu. Francuski program nauczania jest realizowany w cyklu 18 godzin tygodniowo, zaś zajęcia sekcji obejmują 6 godzin w tygodniu. Średnio do szkoły uczęszcza 510 uczniów podzielonych na 19 klas, z których każda liczy ok. 26 uczniów.

Nauczanie w Szkole Międzynarodowej :

Szkoła Międzynarodowa przyjmuje dzieci od klasy 1 (CP) do klasy V (CM2) i realizuje program nauczania zatwierdzony przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w wymiarze : 18 godzin w języku francuskim i 6 godzin w języku sekcji. Zajęcia sekcji prowadzone są przez dyplomowanych nauczycieli danego kraju. Dzieci uprawiają sport ( klasa 1 i 2 uczęszczają na basen). Szkoła nie dysponuje internatem. Uczniowie nie noszą mundurków. Uczniowie niewładający językiem francuskim lub znający go w stopniu słabym bądź niewystarczającym, mają możliwość nauki języka francuskiego od podstaw w ramach zajęć w klasie FLS (język francuski jako obcy). Klasy te mają zredukowaną liczebność. Grono pedagogiczne tworzy 21 nauczycieli francuskich, w tym 2 nauczycieli FLS, oraz 22 nauczycieli sekcji. Pracę ekipy koordynuje Dyrektor szkoły podstawowej, Pan Pascal FINO. Ekipę wspomagają : dwie sekretarki i bibliotekarka.

Sekcje Międzynarodowe :

Każda z 9 sekcji posiada własne stowarzyszenie rodziców (APESA, APEG, APESE, APESI, APESJ, APESP, APESLP, APESC, APESAR). Zajęcia przedmiotowe sekcji (język, literatura, historia, geografia oraz aspekty kulturowe ) prowadzone są przez nauczycieli danej sekcji w salach językowych, z podziałem na poszczególne poziomy. Testy i lekcje w sekcji anglojęzycznej i japońskiej są płatne (bliższych informacji udziela sekcja). Utrzymanie sekcji polskiej w części pokrywają rodzice (bliższych informacji udziela sekcja).

Warunki przyjęcia :

Nauczanie języka zaproponowane przez sekcję ma na celu ułatwienie uczniom przybywającym z zagranicy integracji w systemie francuskim, umożliwiając jednocześnie zachowanie i rozwój ich tożsamości narodowej oraz pogłębienie u uczniów francuskich biegłej znajomości języka sekcji. O przyjęciu do sekcji decyduje test : ustny i pisemny ze znajomości języka sekcji oraz pisemny sprawdzian z zakresu matematyki i języka francuskiego (dla dzieci francuskojęzycznych). Do szkoły uczęszczają dzieci ok. 30 różnych narodowości.